תיאור

בית בצורת כרית מלא בפעילויות:

פעמון, מראה עם כיסוי, קשרים מרשרשים.

מאחור, פסי רחבים סקוטש לחיבור למיטה

גודל: 35 ס"מ מרובע

יגיע באמצע פברואר